Pokrycie kosztów leczenia

Pokrycie kosztów leczenia

EKUZ

  • 1. Karta pokrywa koszty leczenia wyłącznie w placówkach z podpisaną umową z odpowiednikiem naszego NFZ.
  • 2. Na zasadach obowiązujących w danym państwie (np. z koniecznością częściowej dopłaty do świadczeń).
  • 3. W zakresie ochrony zawierającym: podstawową opiekę medyczną, opiekę specjalistyczną i szpitalną, leki uwzględnione na liście danego funduszu zdrowia, opiekę dentystyczną i protetyczną, środki zaopatrzenia ortopedycznego.

Dobrowolne ubezpieczenie turystyczne:

Polisa turystyczna pokrywa koszty leczenia, ale:

  • 1. Należy zwrócić uwagę na limity np. wysokość zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego w niektórych polisach wynosi 1000 zł a pomoc medyczna dla kobiet w ciąży i w okresie połogu to limit do 6000 zł. Limity mogą być różne, wiele zależy od konkretnie ustalonego zakresu ubezpieczenia.
  • 2. Dla osób chorych przewlekle (np. na cukrzycę, astmę, nowotwory, choroby układu krążenia czy nerek) należy dokupić rozszerzenie obejmujące ryzyko zaostrzenia lub powikłań chorób przewlekłych.
Comments are closed.