Transport medyczny do Polski

Transport medyczny do Polski

EKUZ – nie pokrywa kosztów transportu medycznego do kraju.

Ubezpieczenie turystyczne. Polisa pokrywa koszty transportu medycznego a także transportu zwłok do kraju. Ubezpieczenie turystyczne może obejmować także koszty poszukiwania i ratownictwa medycznego.

Inne świadczenia w ramach ubezpieczenia

EKUZ – brak.

Ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczony ma szeroką ofertę dodatkowych rozszerzeń do polisy np.:

  • 1. ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
  • 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • 3. koszty ratownictwa i poszukiwania,
  • 4. ubezpieczenie bagażu,
  • 5. ubezpieczenie ryzyka zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych,
  • 6. ubezpieczenia obejmującego uprawianie różnych sportów,
  • 7. ubezpieczenie od sytuacji aktów terroru, zamieszek, działań wojennych.

Każde świadczenie ma wpływ na cenę polisy.

Comments are closed.