Kategorie:

Jaka jest kara za nieutrzymanie ubezpieczenia OC w 2021 roku i jak można go uniknąć i złożyć odwołanie?

Avatar
Opublikowane przez Agnieszka

kalkulator ubezpieczen oc ac

W przypadku braku winy cywilnej kara za nieutrzymanie ochrony pobierana jest nawet w dniu przerwy między kolejnymi umowami ubezpieczenia. Tegoroczny minimalny dochód brutto w Polsce wynosi 2800 zł, a wysokość kary ustalana jest na podstawie rodzaju rejestrowanego pojazdu, liczby dni bez ważnego ubezpieczenia OC oraz liczby dni bez ważnego ubezpieczenia OC. Najmniejsze obciążenie finansowe z powodu braku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu poniosą właściciele motocykli i motorowerów, a największy ciężar poniosą kierowcy ciężarówek.

Jakie będą w 2021 r. konsekwencje nieutrzymania odpowiedzialności cywilnej?

W zależności od pojazdu i czasu bez ważnej odpowiedzialności cywilnej kara może wynieść od 190 zł do 8400 zł. Jeśli jeździsz nieubezpieczonym samochodem lub ciężarówką dłużej niż 14 dni, za nieutrzymanie OC, zostaniesz obciążony najwyższą możliwą karą pieniężną. Kara będzie taka sama bez względu na to, czy luka w historii ubezpieczenia wynosi trzy miesiące, czy jedenaście miesięcy. Właściciele samochodów osobowych nieubezpieczonych OC grożą mandaty do 5600 zł, a właściciele samochodów ciężarowych nieubezpieczeni OC narażają się na kary do 8400 zł! W porównaniu do średniej ceny zobowiązania dla użytkowników porównywarki Mubi.pl, która w maju 2021 r. wynosiła 787 zł, są to dane astronomicznie drogie.

Są to również kwoty wyższe niż obowiązujące rok wcześniej kary za niedopełnienie odpowiedzialności cywilnej, co wiąże się ze wzrostem płacy minimalnej – z 2600 zł w 2020 roku do 2800 zł w 2021 roku – czyli rok wcześniej. Spowodowało to podwyższenie w tym roku maksymalnej kary za jazdę bez ubezpieczenia OC kierowców pojazdów osobowych o 400 zł (z 5200 zł do 5600 zł), a także podwyższenie maksymalnej kary dla posiadaczy samochodów ciężarowych do do 600 zł. (od 7800 zł do 8400 zł). Najbardziej widoczny wzrost odczują posiadacze motocykli i motorowerów, dla których kara za nieprzestrzeganie prawa przez ponad 14 dni została zwiększona o 60 zł (z 870 zł do 930 zł).

kara za nieprzestrzeganie
Właściciele pozostałych typów samochodów ujętych w tabeli ponoszą najmniejszą kwotę kosztów. Motocykle, motorowery, przyczepy samochodowe, przyczepy kempingowe i quady to przykłady innych pojazdów, a informacje na temat ubezpieczenia znajdziesz w artykule Co musisz wiedzieć przed zakupem quada? Wymagane jest ubezpieczenie quada, rejestracja i ograniczenia w ruchu.

Opinia specjalisty Mubi

Czy można zostać ukaranym za brak posiadania ubezpieczenia OC przez okres kilku lat? Nie, karze podlega jedynie rok, w którym wykryto lukę w historii ubezpieczenia. Jeżeli samochód osobowy nie posiadał ubezpieczenia OC od 17.12.2020 do 04.01.2021, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykrył utratę ubezpieczenia pojazdu w dniu 04.01.2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożył karę tylko za okres od 1 stycznia do 4 stycznia 2021 r., a nie przez 19 dni bez ubezpieczenia od 17 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2021 r., jak wcześniej podano.

Czy istnieje kara za nieutrzymanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej? Teoretycznie można go zapłacić więcej niż raz. Wszystko zależy od ilości samochodów w Twojej flocie, które muszą posiadać ubezpieczenie OC oraz daty przeglądu.

Przykład
Rozważ następujące scenariusze: masz samochód osobowy, który nie był ubezpieczony od 10 stycznia do 1 lutego 2021 r. oraz motocykl, który nie był objęty ważnym ubezpieczeniem OC przez pięć dni w styczniu 2021 r. Po wykryciu tych rozbieżności w listopadzie 2021 r. UFG zażąda od Ciebie 5600 zł i 470 zł odszkodowania.

Oblicz najbardziej przystępne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla swojego samochodu.

Jaka jest formuła obliczania kary za brak odpowiedzialności cywilnej?

Podstawą do ustalenia kary za nieprzestrzeganie odpowiedzialności cywilnej jest minimalne wynagrodzenie brutto uzyskane w danym roku kalendarzowym. W 2021 r. wyniesie 2800 zł. Wysokość kosztu zależy od rodzaju nieubezpieczonego samochodu i czasu, przez jaki historia ubezpieczenia została zakłócona.

Za nieutrzymywanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez okres dłuższy niż 14 dni:

Przykładowo w przypadku samochodu osobowego minimalne wynagrodzenie za pracę jest dwukrotnie wyższe niż w przypadku ciężarówki, ciągnika, czy autobusu (8400 zł), a minimalne wynagrodzenie za pracę w przypadku pozostałych pojazdów, takich jak motocykle i motorowery, jest o jedną trzecią wyższy niż w przypadku samochodu osobowego.
Jeśli Twój pojazd nie ma ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w okresie od 4 do 14 dni, będziesz musiał zapłacić połowę całkowitej kwoty kary. Jeśli przez trzy dni nie będziesz ponosił winy cywilnej, będziesz musiał zapłacić karę pieniężną w wysokości 20 procent całkowitej opłaty karnej. Kwoty zaokrąglane są do najbliższej dziesiątej części polskiego złotego.

Opinia specjalisty Mubi

W kwestii, czy zarejestrowane pojazdy mechaniczne są objęte ważnym ubezpieczeniem OC, wysokość kar reguluje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Kiedy obowiązuje kara za nieutrzymanie ubezpieczenia OC?

Nie wiesz, w którym dniu lub o której godzinie otrzymasz wezwanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz nie podaje informacji, kiedy zostanie przeprowadzone badanie OC pojazdu. Urządzenie jest w stanie w każdej chwili wykryć brak ubezpieczenia OC Twojego pojazdu. Według raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za rok 2020, do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wpłynęło aż 199 150 wniosków o zapłatę kary za nieutrzymywanie OC pojazdu. W porównaniu z danymi z poprzedniego roku oznacza to znaczny wzrost, nawet o 58 procent.

Opinia specjalisty Mubi

Osoby, które zakupiły używany pojazd z aktualnym ubezpieczeniem OC sprzedawcy często podlegają karze OC, ponieważ nie zdawały sobie sprawy, że taka umowa kończy się automatycznie i nie uzyskały na czas nowego ubezpieczenia, aby uniknąć kary. Według UFG problem ten dotyczy ponad 40% wszystkich kierowców, którzy zostali skazani za wykroczenie drogowe. Dodatkowymi przyczynami braku ubezpieczenia OC pojazdu są: brak środków na pokrycie kosztów, przekonanie, że ubezpieczenie OC jest bezużyteczne w przypadku niedostatecznie eksploatowanego lub zepsutego pojazdu oraz nieopłacanie składki ratalnej.

Co możesz zrobić, aby uniknąć kary za brak odpowiedzialności cywilnej?

Aby uniknąć kary za wygaśnięcie ubezpieczenia OC, w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty należy wykonać następujące czynności:

Jeżeli nie jesteś w stanie wykazać Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, że Twój samochód był ubezpieczony w okresie wskazanym w wypowiedzeniu, prawdopodobnie ubezpieczyciel popełnił błąd w udzielaniu informacji. Jeżeli nie jesteś w stanie wykazać, że nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC, ponieważ np. Twój samochód został skradziony i nie masz samochodu zastępczego, możesz zostać poproszony o dostarczenie dokumentacji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Jeżeli zarzut braku winy cywilnej dotyczy sprzedanego przez Ciebie pojazdu, musisz przedstawić w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym następującą dokumentację:

Dowód sprzedaży samochodu, taki jak umowa sprzedaży, a także dowód aktualnego ubezpieczenia pojazdu do dnia sprzedaży.
Jeśli chcesz przesłać wszystkie te dokumenty do UFG, możesz to zrobić wysyłając je na adres oplaty@ufg.pl, pocztą, faksem lub osobiście. Możesz dowiedzieć się więcej o swojej sprawie, odwiedzając tę ​​stronę. Uzyskaj numer telefonu UFG i zarejestruj konto użytkownika na stronie https://www.ufg.pl/, aby zakończyć proces. Pełny dostęp do swoich danych uzyskasz po zalogowaniu.

Nie udało mi się znaleźć umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jak mogę wykazać UFG, że mój samochód jest właściwie ubezpieczony?

Zapytaj swojego ubezpieczyciela i poproś o numer ZOPUK. Jest to świadectwo ukończenia kursu ubezpieczeń komunikacyjnych, które zostało uznane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Nie udało mi się znaleźć umowy sprzedaży pojazdu i nie udało mi się skontaktować z osobą, która kupiła pojazd. Jakie jest najlepsze miejsce na zdobycie dokumentacji do UFG?

Sprawdź w CEPiK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (www.cepik.gov.pl/dla-obywateli) czy informacje o Twoim poprzednim aucie są prawidłowe. Na przykład sprawdzenie historii pojazdu jest możliwe dzięki usługom dostępnym zarówno dla mieszkańców, jak i firm. Jeśli chcesz poznać tożsamość właściciela pojazdu lub konkretnego kierowcę, wypełnij formularz zapytania o dane. Aby uzyskać ZOPUK, drugą metodą jest skontaktowanie się z firmą ubezpieczeniową i złożenie wniosku. Dokument powinien zawierać informację o przeniesieniu własności pojazdu.